skip to Main Content

Voortgangsbrief Actieprogramma Werken in de zorg

Op 4 oktober jl. informeerde minister De Jonge de Tweede Kamer over de voortgang van het actieprogramma Werken in de zorg. De minister geeft aan voor een flinke opgave te staan. “Als we niets extra of anders gaan doen, dreigt eind 2022 een tekort van 100.000 tot 125.000 medewerkers binnen zorg en welzijn”. Met het actieprogramma Werken in de zorg wordt ingezet op het terugdringen van dit tekort naar nul of daar dichtbij.

Het actieprogramma bestaat uit drie actielijnen: meer kiezen voor de zorg, beter leren in de zorg en anders werken in de zorg. Het zwaartepunt van de aanpak ligt in de regio’s, met de regionale actieplannen aanpak tekorten (RAAT). Uit analyse van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat er voldoende budget is om extra personeel aan te trekken om de verwachte groei van de werkgelegenheid in de periode 2018-2022 te kunnen accommoderen. Volgens CPB kunnen de maatregelen uit het actieprogramma Werken in de Zorg bijdragen aan een beter functionerende arbeidsmarkt.

Enkele resultaten

  • Alle 28 arbeidsmarktregio’s hebben een regionaal actieplan aanpak tekorten en werken aan de uitvoering daarvan.
  • De werkgelegenheid in de zorg is van 2017 tot en met juni van dit jaar gestegen met 39.000, dat is hoger dan de prognose.
  • De instroom in hbo-opleidingen is gegroeid met 9%, de instroom in wo-opleidingen met 10%. Het aantal uit het Stagefonds gefinancierde stageplaatsen is gestegen met 10%.

Grote vraag naar personeel blijft

De minister geeft aan dat het aantal openstaande vacatures in de zorg nog niet eerder zo hoog is geweest. Ook de dynamiek is groter dan ooit. Gedurende het tweede kwartaal 2018 werden 38.000 vacatures opengesteld. Het is de sector gelukt is die vacatures te vervullen, maar feit blijft dat de vraag naar personeel in historisch perspectief groot is. Er moet volgens de minister meer gebeuren dan alleen te zorgen voor meer instroom van zorgpersoneel en studenten. Zo moeten zorgverleners hun talenten optimaal kunnen inzetten en professionals de ruimte hebben om te doen waarvoor ze zijn opgeleid. Verder moet de werkdruk en het ziekteverzuim omlaag. Anders werken in de zorg vraagt om pionieren en uitproberen om tot oplossingen te komen. Bijvoorbeeld door mensen die in deeltijd werken meer uren te geven.

Meer weten?

Download de voortgangsbrief.

 

×Close search
Zoeken