skip to Main Content

Voordelen nul-urencontract in VVT groter dan nadelen

VVT

Uit onderzoek in de branche VVT, dat volgens cao-afspraken is uitgevoerd door bureau ICSB, blijkt dat 55% van de werknemers met een nul-urencontract dit niet wil omzetten naar een contract met vaste uren. De reden is dat zij de voordelen van een nul-urencontract groter vinden dan de nadelen.

Voordelen van nul-urencontracten

De belangrijkste voordelen van een nul-urencontract zijn, in de ogen van werknemers, een grotere mate van vrijheid (oproep kunnen weigeren) (57%) en grotere zeggenschap over werktijden/diensten (56%). Daarnaast vindt 47% van de werknemers de balans tussen werk en privé een voordeel. 38% geeft aan dat nul-urencontracten goed te combineren zijn met een andere baan elders.

Samenvatting uitkomst monitor

In totaal hebben 112 werkgevers deelgenomen aan de enquête. Zij representeren in 2017 ruim 122.000 medewerkers. Daarnaast namen 994 werknemers deel aan het onderzoek. Dit zijn werknemers met een nul-urencontract en werknemers die het aanbod voor een contract met vaste uren hebben aanvaard.

×Close search
Zoeken