skip to Main Content

Voorbereidingen nieuwe Cao Gehandicaptenzorg van start

Gehandicaptenzorg

De huidige Cao Gehandicaptenzorg 2017-2019 loopt 31 maart a.s. af. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen leden van onze federatiepartners onderwerpen aandragen. Ervaart u knelpunten in uw arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken zou FBZ in de nieuwe cao volgens u moeten onderhandelen?

De bij FBZ aangesloten (beroeps)verenigingen verzamelen de input van hun leden. Op basis van de input, de inbreng van verschillende beroepsgroepen en overleg met de cao-klankbordgroep met leden uit het veld, stelt FBZ een agenda op met de onderwerpen voor de onderhandelingen. Daarna treden we in overleg met de andere bonden om de belangrijkste punten vast te stellen.

Bij de start van de onderhandelingen stellen cao-partijen (werkgevers en werknemers) vast hoe zij het onderhandelproces voor ogen zien.

Gedurende het cao-proces kunt u de cao-pagina het verloop van de onderhandelingen volgen.

×Close search
Zoeken