skip to Main Content

Voorbereiding inzet nieuwe Cao VVT

VVT

De huidige Cao VVT eindigt 31 maart 2018. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen leden de hun (beroeps)vereniging hiervoor onderwerpen aandragen. Ervaart u knelpunten in uw arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken moet volgens u onderhandeld worden?

Op basis van de inbreng van verschillende beroepsgroepen en de cao-klankbordgroep met leden uit het veld, stelt FBZ een agenda op met de onderwerpen die aan de orde komen tijdens de onderhandelingen.

Gedurende het cao-proces is op www.fbz.nl het verloop van de onderhandelingen te volgen. Ligt er eenmaal een onderhandelaarsakkoord, dan stellen de verenigingen hun leden in de gelegenheid hun mening kenbaar te maken. Alleen als de achterban instemt, wordt een akkoord omgezet in een cao.

×Close search
Zoeken