skip to Main Content

Vier speerpunten voor duurzame inzetbaarheid in de VVT

VVT

Hoe kunnen werkgevers én werknemers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor duurzame inzetbaarheid? In de werksessies Duurzame Inzetbaarheid zochten werkgeversorganisaties BTN en ActiZ en werknemersorganisaties FBZ, CNV en NU’91ondersteund door de stichting A+O VVT, samen met de sector naar concrete activiteiten en projecten om duurzame inzetbaarheid in de VVT te bevorderen.

Aanleiding voor het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid is de verhoogde pensioenleeftijd. Een nog hogere pensioenleeftijd betekent veel voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. De stichting A+O VVT gaf eerder de opdracht aan Loyalis om onderzoek te doen naar duurzame inzetbaarheid in de VTT. Het onderzoek van de sociale partners is een vervolg hierop.

Er is een quickscan uitgevoerd onder medewerkers in de branche, waaraan 657 respondenten hebben deelgenomen. Ook is in regiosessies met zorgmedewerkers, OR-leden, leidinggevenden en HR-professionals gesproken over duurzame inzetbaarheid in de VVT.

Vier speerpunten

Uit het onderzoek komen vier speerpunten naar voren waar de VVT-branche aan kan werken. Dit zijn zelfleiderschap (de regie over de eigen loopbaan), gedragsverandering, maatwerk en dialoog. Deze speerpunten zijn niet los van elkaar te zien. Daarom doen organisaties in de VVT-branche er volgens het onderzoek goed aan om vanuit een integrale benadering te werken aan duurzame inzetbaarheid.

Meer weten?

Bekijk de infographic

×Close search
Zoeken