skip to Main Content

Verzuim VVT in alle regio’s gestegen

VVT

Het verzuimpercentage van VVT is in het derde kwartaal gestegen van 6,03 in 2017 naar 6,34 in 2018. In het voortschrijdend jaar 2017-4 t/m 2018-3 is het ten opzichte van een jaar geleden gestegen van 6,56 naar 7,08.

Het verzuimpercentage is sinds jaren niet zo hoog geweest. Het verzuim is in alle leeftijdsklassen gestegen, maar het meeste in de groep 36 t/m 45 jaar. De stijging van het verzuim wordt grotendeels veroorzaakt door het langdurig verzuim (92-730 dagen). In alle deeltijdklassen is het verzuim gestegen. Het hoogste verzuim en de grootste stijging zien we in de deeltijdklassen 40-80%. In alle regio’s is het verzuim voortschrijdend toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. In alle regio’s is het verzuim gestegen.

Het verzuim in de VVT wordt geregistreerd door Vernet, op basis van de verzuimgegevens van de bij Vernet aangesloten VVT-organisaties. Bekijk de BrancheMonitor Verzuim kwartaal 3 en het meerjarenoverzicht van verzuimcijfers in de VVT.

×Close search
Zoeken