skip to Main Content

Verlies van kwaliteit van zorg en structurele arbeidsplaatsen door misbruik flexibele schil

Arbeidsmarkt

Het gros van de werknemers met een tijdelijk contract in de zorg doet werk dat structureel van aard is. Dat blijkt uit onderzoek van CAOP naar flexibilisering van de arbeidsmarkt in de zorgsector in opdracht van werknemersorganisatie FBZ. Volgens veel zorgverleners is dit slecht voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Het is de hoogste tijd dat werkgevers wakker worden en stoppen met misbruik van de flexibele schil. Dit leidt niet alleen tot verlies van kwaliteit en continuïteit van zorg, maar ook van structurele arbeidsplaatsen.

Niet eerder werd op deze schaal de beleving van zorgprofessionals over de ontwikkelingen van flexibilisering en het effect op het werk onderzocht. Voor het onderzoek werden artsen, paramedici en andere hoogopgeleide (zorg)professionals bevraagd. Hierbij de resultaten op hoofdlijnen.

Inzet tijdelijke krachten neemt toe

Van de respondenten geeft 43% aan dat er de afgelopen 12 maanden regelmatig of structureel gebruik is gemaakt van tijdelijke arbeidskrachten. Ruim driekwart geeft zelfs aan dat tijdelijke krachten werkzaamheden uitvoeren die structureel van aard zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van tijdelijke krachten de laatste drie jaar is toegenomen. Tijdelijke arbeidskrachten zijn voornamelijk starters en jongere werknemers.

Negatief effect op continuïteit en kwaliteit van zorg

Ruim de helft van de respondenten maakt zich grote zorgen over de inzet van tijdelijke en flexibele arbeidskrachten. Binnen de ggz leeft deze zorg zelfs bij zeven op de tien. De inzet van tijdelijke en flexibele arbeidskrachten heeft een negatief effect op de continuïteit en daarmee de kwaliteit van zorg.

Schommelingen opvangen

Zorgprofessionals staan wel degelijk positief tegenover de inzet van tijdelijke krachten als daarmee schommelingen in de zorgvraag of uitval van collega’s kunnen worden opgevangen. Echter vrijwel iedereen vindt dat tijdelijke krachten wel echt voor tijdelijk werk ingezet moeten worden. Ook zouden werkgevers veel meer gebruik moeten maken van interne flexibiliteit om roosters rond te krijgen.

FBZ-voorzitter Maarten Faas: “Werkgevers die flexibele arbeidskrachten inzetten voor structureel werk maken misbruik van de flexibele schil. Dit is onacceptabel; het gaat ten koste van de kwaliteit en continuïteit van zorg en van structurele arbeidsplaatsen. Verschillende zorgbranches luiden nu al de noodklok omdat ze grote moeite hebben geschikte nieuwe medewerkers te vinden. Haaks daarop staat de doorgeschoten flexibele schil. Waar de werkzaamheden structureel van aard zijn vindt FBZ dat geen tijdelijke krachten moeten worden ingezet. Dit blijft onverminderd ons uitgangspunt bij de komende cao-onderhandelingen”.

Meer informatie

Download het rapport ‘Flexibilisering in de zorg’ van CAOP, kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken.

×Close search
Zoeken