skip to Main Content

Vergoeding coassistenten uiterlijk in april uitbetaald

UMC

Coassistenten in een umc krijgen de maandelijkse vergoeding die onlangs in de Cao UMC is afgesproken, uiterlijk in april uitbetaald. Insteek van de vergoeding is dat deze onbelast wordt. Om dat te realiseren, is nauwe afstemming met de Belastingdienst en tussen de umc’s noodzakelijk en dat kost tijd. Coassistenten in umc’s krijgen de vergoeding over januari, februari en maart daarom met terugwerkende kracht in april uitbetaald.

In de nieuwe Cao UMC is afgesproken dat coassistenten vanaf 1 januari 2019 maandelijks een vergoeding van 100 euro bruto ontvangen; een lang gekoesterde wens van het Ambtenarencentrum/FBZ. De vergoeding komt bovenop de huidige bestaande vergoedingsregelingen en geldt alleen voor coassistenten die coschappen lopen in een umc.

Uitbetaling in april

Na de totstandkoming van de nieuwe cao is er intensief overleg gevoerd tussen de NFU en de acht umc’s, zodat de vergoeding in alle umc’s op dezelfde manier kan worden uitbetaald. Daarnaast wordt er overlegd met de Belastingdienst om de fiscale consequenties af te stemmen, zodat de insteek van een onbelaste vergoeding voor studiekosten overeind blijft.

Vanwege de tijd die dit afstemmingsproces vraagt, heeft de NFU aangekondigd dat betaling in januari niet haalbaar is en dat de uitvoeringsadministratie en fiscale afstemming uiterlijk in april gereed moeten zijn. “Afstemming over dit soort processen vraagt nou eenmaal tijd, maar we hebben liever dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat goed wordt gekeken hoe een onbelaste vergoeding kan worden gerealiseerd”, aldus AC/FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt. “Coassistenten zullen dus nog even moeten wachten, maar uiteraard krijgen ze de vergoeding over de eerste drie maanden van 2019 wel gewoon met terugwerkende kracht uitbetaald.”

×Close search
Zoeken