skip to Main Content

Vakbonden blazen gesprek met werkgevers over Cao Kraamzorg af

Kraamzorg

Tijdens de eerste formele onderhandelingsronde op 15 mei constateerden FNV, FBZ, CNV en NU’91 dat de werkgeversvoorstellen voor een nieuwe cao voor medewerkers in de kraamzorg te mager waren en geen basis voor serieuze onderhandelingen vormden. Daarop werd het overleg opgeschort met de afspraak dat de werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg voor 1 juni een serieus stuk zou indienen.

De nieuwe voorstellen van de werkgeversorganisatie bieden nog steeds geen basis voor echte onderhandelingen. Er wordt geen aanbod gedaan, niet in centen en niet in procenten. In onze optiek is dat noodzakelijk om over te kunnen gaan tot echte onderhandelingen. Daarom hebben de vakbonden aan werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg laten weten niet deel te nemen aan de geplande onderhandelronde op 5 juni.

De bonden onderstrepen het belang van goede arbeidsvoorwaarden. Tijdens het overleg in mei uitten ze hun zorgen over leegloop van de kraamzorg (meer dan 2.000 kraamzorgmedewerkers hebben deze sector de afgelopen drie jaar verlaten) en de problemen rond de continuïteit van kraamzorgverlening. Door onvoldoende personeel zijn in de regio’s flinke problemen met roosters ontstaan. Bijvoorbeeld krijgen deze zomer pas bevallen vrouwen bij Brabantse kraamzorgorganisaties minder kraamzorg (Omroep Brabant). En ook het Algemeen Dagblad bevestigt het beeld dat het personeelstekort bij kraamvrouwen tot deze problemen leidt.

Met de vakantieperiode voor de boeg betekent dat tal van kraamzorgwerknemers niet of nog maar kort met vakantie kunnen. Dit is geen houdbare situatie. Kraamzorgmedewerkers verdienen een goede cao. Het is de vakbonden er daarom alles aan gelegen te komen tot een goede tweede cao in de kraamzorg. We hebben de werkgevers verzocht alsnog over de brug te komen met concreet ingevulde voorstellen, zodat de volgende onderhandelronde op 27 juni wel kan doorgaan.

×Close search
Zoeken