skip to Main Content

UWV verwacht 1,5% banengroei in de zorg

Arbeidsmarkt

UWV verwacht dat het aantal banen in de sector dit jaar stijgt tot ongeveer 1,1 miljoen, een toename van 1,5 procent. In het kader van de Week van Zorg en Welzijn openen vanaf vandaag veel zorginstellingen hun deuren om te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Dit is een mooie kans voor werkzoekenden om de zorg te ontdekken.

Het verlies van banen was de afgelopen jaren het grootst in de VVT. Hier wordt de komende jaren weer een relatief sterke groei verwacht, omdat er extra middelen zijn vrijgemaakt om de kwaliteit in verpleeghuizen te verbeteren.

Moeilijk vervulbare vacatures

Met het aantrekken van de werkgelegenheid, neemt ook het personeelstekort toe. Volgens arbeidsmarktadviseur Mechelien van der Aalst bij het UWV had vorig jaar ongeveer de helft van de werkgevers in de zorg te maken met moeilijk vervulbare vacatures. In ziekenhuizen, VVT en GGZ lag dit percentage zelfs rond de 80 procent.

Met name verpleegkundigen en verzorgenden in de individuele gezondheidszorg zijn echt moeilijk te vinden, zowel op mbo- als op hbo-niveau. Die tekorten nemen de komende tijd eerder toe dan af. UWV ziet zeer goede kansen op werk voor verzorgenden en verpleegkundigen. Ook werknemers die werken in medisch-technische beroepen, zoals audicien, opticien, optometrist en mondhygiënist zijn gewild.

Oplossingen personeelstekort

De zorgsector zoekt intensief naar oplossingen voor de tekorten, samen met de overheid en onderwijsinstellingen. Dat is een grote uitdaging, omdat de sector naast banengroei ook te maken krijgt met een forse vervanging van personeel. Zo is 23 procent van de werknemers in de zorg ouder dan 55 jaar. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. UWV werkt in meerdere regio’s samen met werkgevers en opleiders om werkzoekenden te scholen voor een beroep in de zorg.

Bekijk de factsheet van het UWV

×Close search
Zoeken