skip to Main Content

UWV: nog nooit zoveel banen in Nederland

Arbeidsmarkt

De gunstige economische ontwikkelingen zijn duidelijk zichtbaar op de arbeidsmarkt. In 2017 steeg het aantal banen al flink met ruim 200.000. Uit de arbeidsmarktprognose van UWV blijkt dat er de komende twee jaar naar verwachting nog eens 318.000 banen bijkomen. Dit brengt het totaal op een niet eerder bereikt niveau van 10,5 miljoen banen in 2019.

WW

Uit de UWV-prognose komt een rooskleurig beeld van de WW naar voren. Uit de raming blijkt dat het aantal werkloosheidsuitkeringen in twee jaar tijd met 76.000 afneemt, een daling van 23%. Eind 2018 zijn er dan naar verwachting 290.000 lopende WW-uitkeringen en eind 2019 254.000. De WW kent een grote dynamiek. Veel werkzoekenden ontvangen slechts een korte periode een WW-uitkering. Gemiddeld komt bijna twee derde van de WW’ers binnen een jaar weer aan het werk.

Keerzijde aan groei

Waar 2017 zich kenmerkte door een groeiversnelling, staan 2018 en 2019 in het teken van stabiele groei. Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV: ‘Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als nu. De bloeiende economie heeft echter ook een keerzijde. Het zal voor werkgevers lastiger worden om vacatures te vervullen. Veel vacatures sluiten niet aan bij de kennis en vaardigheden van werkzoekenden.’ De krapte op de arbeidsmarkt is duidelijk zichtbaar voor bijvoorbeeld programmeurs, verzorgenden, monteurs elektro, loodgieters en vrachtwagenchauffeurs. Voor sommige beroepen hebben bedrijven al enige jaren moeite om aan geschikt personeel te komen, met name binnen de techniek en ICT.

Sterke banengroei uitzendbureaus en zorg

In vrijwel alle sectoren groeit naar verwachting het aantal banen in 2018 en 2019. De sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling groeit met 75.000 banen. In de sector zorg en welzijn, met 1,6 miljoen banen de grootste sector, komen er 52.000 banen bij. Toenemende vergrijzing en de bestedingsimpuls van het kabinet zorgen hier voor een positief effect op de werkgelegenheid. Er is vooral vraag naar verpleegkundigen en verzorgenden. Andere sectoren met een sterke werkgelegenheidsgroei zijn de bouw (+35.000 banen), horeca (+33.000 banen) en informatie en communicatie (+31.000 banen).

Krimp in financiële diensten

Opvallend is de voortgaande banenkrimp in de financiële dienstverlening. In twee jaar tijd verdwijnen er 8000 banen. Door verdere digitalisering van de dienstverlening en een afname van het aantal kantoren, verdwijnt er structureel werk in financieel-administratieve en secretariële beroepen. Toch stijgt ook het aantal vacatures in deze sector. Er is vooral vraag naar hoger opgeleid personeel, zoals financieel specialisten, risicobeheerders, accountants en programmeurs.

×Close search
Zoeken