skip to Main Content

Update Cao UMC: werknemers willen een goede cao!

UMC

De afgelopen weken hebben ruim 850 werknemers de bijeenkomsten in de acht umc’s bezocht over de nieuwe Cao UMC. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd door de vier werknemersorganisaties: Ambtenarencentrum/FBZ, FNV, CMHF en CNV.

Vertegenwoordigers vanuit alle beroepsgroepen waren aanwezig. Tijdens de acht bijeenkomsten lieten de aanwezigen er geen misverstand over bestaan: ze vinden de inzet van de NFU onacceptabel en willen een goede, toekomstbestendige cao.

Op woensdag 25 april onderhandelen de werknemersorganisaties opnieuw met de NFU en brengen ze deze boodschap over. Als de onderhandelingen vastlopen, beraden ze zich samen met hun achterban op vervolgstappen.

×Close search
Zoeken