skip to Main Content

Update Cao Gezondheidscentra

Gezondheidscentra

Werkgeversvereniging InEen wil onderzoeken of de werknemers die nu onder de Cao Gezondheidscentra vallen, onder de cao van hun eigen werkveld kunnen gaan vallen. Werknemersorganisaties hebben toegezegd mee te willen werken aan dit traject, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

InEen vindt dat de arbeidsvoorwaarden een andere vorm moeten krijgen dan in de huidige Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). Ze is van mening dat de cao aan betekenis verliest, omdat er steeds een vergelijking wordt gemaakt met aanpalende cao’s. InEen vindt het daarom beter als iedere functiegroep die in een gezondheidscentrum werkt, onder de cao van zijn eigen werkveld valt.

Samen met de andere werknemersorganisaties (FNV en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten) heeft FBZ aangegeven haar bedenkingen te hebben bij dit standpunt. Wij willen geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden en vinden het belangrijk dat er oog is voor het profiel van gezondheidscentra, dat onderscheidend is van andere zorginstellingen.
Het voorstel van InEen is intussen juridisch getoetst. Uit het onderzoek komt naar voren dat het een inhoudelijk complex traject wordt om de overgang naar aanpalende cao’s mogelijk te maken. Toch wil InEen doorgaan op de ingeslagen weg. We hebben alles afwegende toegezegd mee te zullen werken aan het vervolg van dit traject, maar we willen niet dat werknemers erop achteruitgaan en blijven ook kritisch op de noodzaak van het voorstel. Een harde eis is bovendien dat InEen zich maximaal inzet om iedereen onder te brengen in een cao.

Een zorgvuldige uitwerking van het voorstel van InEen vraagt tijd. Daarom is afgesproken dat we deze zomer gaan onderhandelen over een ‘beleidsarme’ kortdurende cao vanaf 1 januari 2018. Dit betekent dat er inhoudelijk weinig tot niets gaat veranderen in de cao, maar dat er wel afspraken worden gemaakt over het salaris en uitkeringen, zodat daar geen stilstand in optreedt.

×Close search
Zoeken