skip to Main Content

Universiteiten willen nieuwe baankansen realiseren

Nederlandse Universiteiten

Door de inwerkingtreding van de Quotumwet is de urgentie toegenomen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Want ook al zijn universiteiten hard op weg om die banen te realiseren, er moeten meer banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen.

Functieanalyse Plus

SoFoKleS wil met de subsidie Functieanalyse Plus universiteiten ondersteunen bij het behalen van deze doelstelling. Universiteiten kunnen een financiering van maximaal 2.500 euro aanvragen voor een functieanalyse binnen een dienst, een afdeling, een faculteit of HOOP-gebied. In uw aanpak voor functieanalyse is er expliciet aandacht voor draagvlak en commitment.

Compleet beeld voor de sector

Met de verschillende functieanalyses wil SoFoKleS een zo compleet mogelijk beeld geven van de mogelijkheden op een universiteit. Baankansen zijn er niet alleen in de facilitaire dienst, maar ook binnen faculteiten of andere diensten. Het bredere beeld van mogelijke banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt deelt SoFoKleS met de sector.

Subsidie aanvragen

Dan kan tot uiterlijk 9 juli, 12:00 uur, de subsidie Functieanalyse Plus. Er is budget voor twintig functieanalyses.

×Close search
Zoeken