skip to Main Content

Uitdaging belangrijkste reden jongeren voor keuze algemeen ziekenhuis

Ziekenhuizen

De uitdaging van het werk met een variatie aan handelingen is de belangrijkste reden om als verpleegkundige in de branche ziekenhuizen te gaan werken. Tweederde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde ambiëren daar een baan. Andere belangrijke reden is het krijgen van zekerheid en toekomst. Tijdens de stage neemt hun motivatie nog meer toe. Dat staat in het onderzoeksrapport ‘Motieven voor werken in de branche ziekenhuizen. Een analyse van komst- en vertrekredenen van jonge verpleegkundigen en studenten verpleegkunde’. In opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) heeft het CAOP dit onderzoek uitgevoerd. De StAZ wil weten hoe ziekenhuizen naar een zo evenwichtig mogelijke leeftijdsopbouw in de branche kunnen streven.

Tjitte Alkema, voorzitter StAZ en manager Arbeid & Opleiding van de NVZ: ‘Dat jonge mensen graag in de algemene ziekenhuizen werken, is vanuit twee gezichtspunten belangrijk. Nieuwe kennis en bestaande ervaring komen bij elkaar en ziekenhuizen moeten altijd over voldoende verpleegkundigen kunnen beschikken. Het is heel mooi dat zowel leerlingen als startende verpleegkundigen de variatie in het werk positief waarderen. De mogelijkheid om zich te specialiseren en aan hun professionele ontwikkeling te werken, ervaren zij ook als belangrijk. Nog meer jongeren hadden een ziekenhuisstage willen lopen. Dat is een goed signaal aan ziekenhuizen om, waar mogelijk, meer stageplaatsen te creëren.’

Elise Merlijn, vicevoorzitter StAZ: ‘Van deze enquête kunnen ziekenhuizen leren om de aantrekkelijkheid voor jongeren nog meer te verhogen. Fris van de opleiding zien zij waar de werkdrukbeheersing beter kan. Luister naar hun suggesties, sta daar voor open en maak er gebruik van. Het is belangrijk om jongeren voor de branche te behouden. Ga daarom ook in op hun wensen voor meer scholing en verdere ontwikkeling in andere functies in de organisatie. Met het oog op de toenemende personeelsbehoefte is het noodzakelijk om voldoende goede stages te hebben. Dat stimuleert dat jongeren na hun opleiding in het ziekenhuis komen werken.’

Aantrekkelijkheid verder vergroten

Van de ondervraagde mbo-studenten is 61 procent door de stage nog meer gemotiveerd geraakt om in de branche ziekenhuizen te gaan werken. Voor de hbo-studenten geldt dat voor 63 procent. Studenten en verpleegkundigen zien beide graag meer stageplekken. Verpleegkundigen voeren verschillende argumenten aan die kunnen meespelen als zij van baan zouden willen wisselen, zoals onregelmatige diensten en werkbelasting. Studenten vinden de (verwachte) werkdruk en onregelmatige diensten erbij horen, terwijl verpleegkundigen vinden dat de werkdruk omlaag kan en zij ervaren onregelmatige diensten als zwaar. Verpleegkundigen zien mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het werk verder te vergroten door de werkdruk te verlagen met inzet van personeel en een nog betere samenwerking. Ook kunnen ziekenhuizen de beschikbare technologie en ict-voorzieningen beter gebruiken. Tot slot zien zij graag meer scholingsmogelijkheden.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek is een enquête uitgezet onder verpleegkundigen van 30 jaar of jonger (94 procent daarvan werkt in de branche ziekenhuizen), studenten mbo-v en hbo-v. Via interviews zijn de uitslagen verdiept.

Over de StAZ

In de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) werken werkgevers- en werknemersorganisaties waaronder FBZ samen op het gebied van arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. De StAZ streeft naar een aantrekkelijke ziekenhuisbranche met wendbare en weerbare medewerkers en organisaties.

×Close search
Zoeken