skip to Main Content

Treant wijst bonden de deur

Ziekenhuizen

Tijdens een overleg over een enquête onder het personeel heeft Treant vakbonden FNV, FBZ, CNV en NU’91 onverwachts de deur gewezen. De bonden zijn verbijsterd over deze zeer ongebruikelijke gang van zaken. Ze gaan in overleg met hun achterban hoe het nu verder moet.

Treant kwam tijdens het gesprek terug op de nog geen maand geleden gemaakte afspraak onafhankelijk extern onderzoek te doen naar de enquêteresultaten. Daaruit bleek dat 95 procent van de respondenten negatief is over de werkwijze in het ziekenhuis. Punten van zorg op de werkvloer vormen onder andere de cultuur en communicatie. De zorggroep zegt toch geen extern onderzoek te willen omdat ze druk bezig is de situatie te verbeteren. De bonden gaven daarop aan zich niet te kunnen vinden in het besluit om geen extern onderzoek te doen. Daarop ontstond discussie over de op 7 juni gemaakte afspraken.

FBZ-onderhandelaar Brigitte Sprokholt: “In de discussie over de gemaakte afspraak over extern onderzoek gaf de Raad van Bestuur aan de signalen van de werknemers niet zorgwekkend te vinden. Ik heb een werkgever nog nooit iets dergelijks horen zeggen over bijna 1400 negatieve signalen van zijn werknemers. Ongelofelijk.”

Hoewel Treant toegaf dat een extern onderzoek eerder is toegezegd, laten ze er nu geen misverstand over bestaan dat zo’n onderzoek er niet komt.

×Close search
Zoeken