skip to Main Content

Toegenomen verzuim gehandicaptenzorg betreft alle leeftijdsklassen

Gehandicaptenzorg

Er is een stijging zichtbaar in het ziekteverzuim in de gehandicaptensector in alle leeftijdsklassen. Dit blijkt uit kwartaalcijfers van het Vernet Verzuimnetwerk, waarbij zorgorganisaties zijn aangesloten. De cijfers worden daarbij gespiegeld aan de branchecijfers.

In de laatste helft van 2017 was er een stijging zichtbaar in het verzuim. Dit zet door in de eerste helft van 2018. Daarmee is het jaargemiddelde fors gestegen tot 6,13 procent. Het verzuim in het 2e kwartaal van 2018 was 5,82 procent in de gehandicaptensector.

Oorzaak

Mogelijk is dit een gevolg van de stijgende werkdruk die veel medewerkers ervaren. Dit komt mogelijk door de schaarste op de arbeidsmarkt. Het vraagt om gericht beleid, waarin aandacht is voor werkplezier, veiligheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Leeftijdscategorie

Er is in alle leeftijdscategorieën een stijging zichtbaar:

  • Leeftijdsklasse 56 jaar en ouder (8,20 procent)
  • Leeftijdsklasse 25 jaar en jonger (17,6 procent)

Salaris versus ziekteverzuim

Uit het onderzoeksrapport kwam ook naar voren dat het ziekteverzuim start in de salarisklasse onder de 3000 euro.

Meer weten?

Het rapport is digitaal op te vragen bij Vernet.

×Close search
Zoeken