skip to Main Content

Teleurstelling over nieuwe inzet NFU

UMC

De NFU heeft een nieuwe inzet voor de Cao UMC opgesteld, die ze op 14 maart aan de werknemersorganisaties heeft toegelicht. Nog lang niet alle onderwerpen zijn besproken, maar duidelijk is wel dat onze inzet en die van de NFU op veel onderwerpen nog steeds mijlenver uit elkaar liggen.

Waarom een nieuwe inzet?

Tijdens de cao-onderhandelingen op 8 februari maakten AC/FBZ en de andere werknemerspartijen duidelijk dat de inzet van de NFU van weinig ambitie getuigt. Jong en oud werden tegen elkaar uitgespeeld bij het voorstel voor het verhogen van de leeftijdsgrens voor nachtdiensten, en concrete voorstellen voor het aanpakken van de werkdruk en duurzame inzetbaarheid ontbraken. Tijdens dit overleg heeft de NFU besloten haar inzet in te trekken en met een nieuwe inzet te komen.

Wat is er veranderd in de nieuwe inzet?

De NFU heeft haar nieuwe inzet op 14 maart toegelicht. Ze focust vooral op budget-neutrale maatregelen en de werknemersorganisaties vinden de menselijke maat in veel voorstellen nog niet terug. Er is lang gesproken over de leeftijdsgrens voor avond- en nachtdiensten. In de oorspronkelijke inzet stelde de NFU voor medewerkers van 60 jaar en ouder te verplichten nachtdiensten te draaien. In het nieuwe voorstel wordt voorgesteld de leeftijd te verhogen van 57 naar 60. Dat getuigt nog niet van een integrale visie op levensfasebewust personeelsbeleid. Veel andere onderwerpen zijn nog niet besproken, maar duidelijk is dat de werknemers- en werkgeversstandpunten ver uit elkaar liggen.

Hoe nu verder?

Op 22 maart staat het volgende overleg gepland. De NFU wil verder doorpraten over de manier waarop het draaien van diensten door oudere medewerkers kan worden uitgebreid. De werknemersorganisaties hebben voorgesteld een discussie te voeren over duurzame inzetbaarheid, met als doel te komen tot een goed generatiebeleid.

×Close search
Zoeken