skip to Main Content

Symposium over uitdagingen in gezondheidscentra

Gezondheidscentra

Hoe houd je de werkdruk in gezondheidscentra in de hand en hoe anticipeer je op een tekort aan personeel de komende jaren? Daarover gaat het symposium ‘Uitdagingen in het gezondheidscentrum: samen pakken we dat op’, dat op 12 september wordt georganiseerd.

In de sector Zorg en Welzijn wordt een enorm tekort aan personeel verwacht de komende jaren. De landelijke campagne ‘Werken in de zorg’ van het kabinet moet het werken in de zorg aantrekkelijker maken en zo het tij keren. Werkgevers en werknemers in gezondheidscentra zullen hier ook wat van merken. Daarom organiseert de Stichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra (SSFG) op 12 september een symposium.

Programma

Hoe blijf je als gezondheidscentrum een aantrekkelijke organisatie om voor te werken? Hoe zorg je voor gezonde en gemotiveerde zorgprofessionals? Hoe houd je de werkdruk in de hand en hoe positioneer je je op de arbeidsmarkt? Dat zijn vragen die tijdens het symposium aan de orde komen.  Het symposium is bedoeld voor huisartsen die deelnemen in een lokaal overleg huisartsen (LOH), directeuren/bestuurders, PVT- of OR-leden en HR-managers.

Binnenkort is het definitieve programma bekend, maar aanmelden kan nu al via de website van SSFG. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Over SSFG

SSFG is het sociaal fonds dat verbonden is met de Cao Gezondheidscentra/Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG). In de cao/AHG is afgesproken dat gezondheidscentra een bepaald percentage van hun loonsom afdragen aan het fonds, dat zich bezighoudt met onderwerpen als loopbaanbeleid, arbeidsmarkt en medezeggenschap.

×Close search
Zoeken