skip to Main Content

Steeds moeilijker voor zestigplussers om gezond de AOW te halen

Gezondenveiligwerken

Zestigplussers hebben steeds meer moeite om gezond de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. De kans dat zij arbeidsongeschikt raken en een WIA-uitkering krijgen is de afgelopen jaren verder toegenomen, blijkt uit onderzoek van het UWV dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Koolmees wordt dat vooral veroorzaakt door langer doorwerken.

Uit cijfers over 2017 blijkt inmiddels dat 8 op de 1000 zestigplussers voor de AOW-leeftijd af moeten haken. In 2015 had nog bijna zes op de duizend mensen tussen 60 en 65 jaar kans om wegens ziekte niet langer te kunnen werken, in 2016 was dit aandeel gestegen naar ruim zeven op de duizend (0,71 procent), een stijging van 20 procent.

Cijfers arbeidsongeschiktheid

Vorig jaar stroomden in totaal 40.000 mensen de WIA in. Opvallend is dat niet alleen ouderen steeds vaker arbeidsongeschikt worden, maar ook vrouwen van alle leeftijden. Vrouwen hebben inmiddels 0,48 procent kans om arbeidsongeschikt te raken, terwijl voor mannen dit percentage op 0,36 procent ligt. Vooral in het onderwijs, de gezondheidszorg, bij de overheid en bij banken en andere zakelijke dienstverleners neemt de kans op arbeidsongeschiktheid toe. Hoewel bekend is dat er in deze sectoren vaker mensen ziek worden vanwege stress en hoge werkdruk, staat niet vast dat ook de instroomkans hierdoor groter wordt, aldus het UWV. Vooral leraren komen vaker langdurig ziek thuis te zitten: hun instroomkans nam in 2016 met maar liefst 26 procent toe. In de zorg valt vooral op dat mannen vaker arbeidsongeschikt raken.

Langer doorwerken

Minister Koolmees stelt in de brief aan de Kamer dat de groei van het aantal arbeidsongeschikten vooral wordt veroorzaakt doordat mensen langer moeten doorwerken. De AOW-gerechtigde leeftijd is de afgelopen jaren stapsgewijs verhoogd en regelingen voor vervroegde uittreding zijn afgeschaft. Ook de komende jaren zal de instroom in WIA volgens hem daarom blijven toenemen. In 2018 zijn de voorlopige toenames echter wel minder groot dan in de jaren daarvoor. Koolmees geeft aan de instroomcijfers nauwlettend te blijven volgen.

×Close search
Zoeken