skip to Main Content

Startfinanciering voor plan van aanpak werk- en regeldruk ggz

GGZ

Ggz-instellingen kunnen via het O&O-fonds GGZ een startfinanciering krijgen voor de uitvoering van een plan van aanpak voor het terugdringen van werk- en regeldruk.

Het O&O-fonds GGZ is het arbeidsmarktfonds waarbinnen de cao-partijen van de Cao GGZ samenwerken. In de huidige cao is afgesproken dat de cao-partijen zich inspannen om werkgevers en ondernemingsraden te stimuleren werkte maken van werk- en regeldruk.

Om ggz-instellingen daarbij te helpen, kunnen ze via het O&O-fonds een startfinanciering krijgen voor activiteiten die vernieuwend zijn voor de eigen organisaties en de branche. Te denken valt aan het aanpakken van(verander)processen of het samen met medewerkers aanpakken van oorzaken van werkdruk en regeldruk . Het gaat om nog op te starten activiteiten.

Met de startfinanciering kan de helft van de externe out-of-pocketkosten met een maximum van 5.000 euro incl. btw worden betaald.Het bestuur van O&O-fonds GGZ beoordeelt iedere aanvraag op een aantal criteria en besluit of een aanvraag in aanmerking komt voor de startfinanciering. Lees er meer over op de website van het O&O-fonds GGZ.

×Close search
Zoeken