skip to Main Content

SSFG Symposium over aanpak van uitdagingen in de gezondheidscentra

Sociale partners in SSFG, waaronder FBZ, nodigen de medezeggenschap: leden van PvT, OR, Lokaal Overleg Huisartsen, directeur/bestuurders en HR-managers van gezondheidscentra uit voor een symposium op woensdag 12 september 2018. Deze staat geheel in het teken van de aanpak van de uitdagingen voor de gezondheidscentra.

Nu in de sector zorg en welzijn een enorm tekort aan personeel wordt verwacht is het meer dan ooit belangrijk om met alle zorgprofessionals in het gezondheidscentrum na te denken over vragen als: Hoe blijven we een aantrekkelijke organisatie om voor te werken? Hoe zorgen we in ons centrum voor gezonde en gemotiveerde zorgprofessionals? Hoe houden we de werkdruk in de hand en hoe moeten we ons op de arbeidsmarkt laten zien? Deze vragen staan dan ook centraal tijdens de bijeenkomst.

Programma

Het programma start met Anoeska Mosterdijk van InEen. Zij neemt u mee naar de toekomst van het gezondheidscentrum en kaart belangrijke kansen en uitdagingen aan. Daarna verdiepen de deelnemers zich in drie workshopronden in de volgende uitdagingen:

  • Duurzame Inzetbaarheid in gezondheidscentra
    Gezond, gemotiveerd en geïnspireerd aan het werk blijven tot aan je pensioen is waar duurzame inzetbaarheid over gaat. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer. Weet je als gezondheidscentrum je medewerkers te boeien, inspireren en motiveren, dan heeft dat een positief effect op het gezondheidscentrum als aantrekkelijke werkplek.In deze workshop bespreekt de projectleider van Leeuwendaal, Erik Schouten, specifieke zaken die in gezondheidscentra op dit vlak leven en discussiëren we over wat je als organisatie hiermee kunt doen.
  • Werkdruk in de hand houden: Leren van elkaar
    Werkdruk en ziekteverzuim. Het speelt in alle gezondheidscentra. Hoe houd je het in de hand is de grote vraag. Tijdens deze workshop horen de deelnemers van Gezondheidscentrum Maarssenbroek hoe zij omgaan met werkdruk en ziekteverzuim en wat dit tot nu toe oplevert. Ook bespreken de deelnemers een aantal praktijkcasussen om inzicht te krijgen in wat er op het gebied van werkdruk- en ziekteverzuimbeheersing mogelijk is.
  • De huisarts in het gezondheidscentrum
    Het imago van de huisarts werkzaam in een gezondheidscentrum kan beter. SSFG onderzoekt welke mythes en feiten er bestaan over het werken in dienstverband versus het voeren van een zelfstandige praktijk. In deze workshop worden inzichten uit het onderzoek gedeeld en vindt discussie plaats over hoe we beter kunnen uitdragen hoe mooi het werken in het gezondheidscentrum is (voor huisartsen).

De bijeenkomst sluit met een terugkoppeling uit de workshops en een borrel.

Mis het symposium niet en meld u aan!
Het symposium vindt plaats op woensdag 12 september van 12.00-17.30 uur (inclusief broodjes en afsluitende borrel) in Maarssen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meld u nu aan voor het SSFG Symposium.

×Close search
Zoeken