skip to Main Content

Sociale partners lanceren reeleprijzenwijzer.nl

VVT

De sociale partners in de VVT hebben gezamenlijk het initiatief genomen om reeleprijzenwijzer te lanceren. Die moet ertoe leiden dat gemeenten reële tarieven hanteren voor hulp bij het huishouden.

De tarieven in de thuiszorg staan sinds 2007 onder druk. In 2015 namen enkele gemeenten het initiatief met de Code voor Verantwoordelijk Marktgedrag. Omdat deze code onvoldoende navolging kreeg, heeft de regering besloten om een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in te voeren. Deze AMvB reële prijs is in juni 2017 in werking getreden.

Werkgevers en werknemers zien nog onvoldoende effect van de AMvB. De tarieven voor hulp bij het huishouden zijn bij het grootste deel van de gemeenten te laag en dekken de kosten niet. Sociale partners maken zich zorgen, want inmiddels zijn de lonen wel gestegen. Wanneer de prijzen nu onvoldoende worden verhoogd, dan kan dit grote effecten hebben voor zorgaanbieders en zorgmedewerkers.

De site reeleprijzenwijzer.nl verzamelt informatie en is gericht op gemeenten en zorgaanbieders.

×Close search
Zoeken