skip to Main Content

Sociale partners in gesprek over nieuwe Cao VVT

VVT

De VVT-sector staat voor een aantal fikse uitdagingen. Uitdagingen die niemand alleen te lijf kan gaan, maar waar we elkaar voor nodig hebben. De sociale partners in de VVT (FBZ, FNV, CNV, NU’91, ActiZ en BTN) zijn in gesprek over de nieuwe Cao VVT. De aard van dit proces is van andere aard dan in voorgaande jaren. Cao-partijen geven een inkijkje in dit proces. Daarnaast benoemen we kort de grote, gezamenlijke opgaven van de VVT-sector.

In welk proces bevinden we ons?

Cao-onderhandelingen kenmerken zich traditioneel als klassieke onderhandelingen. Bij de meeste onderhandelingen, en zeker ook bij de cao-onderhandelingen, kom je elkaar echter steeds weer tegen: aan de cao-tafel en rondom andere tafels. Een harde onderhandeling waarbij je met trucs het onderste uit de kan probeert te halen lukt wellicht een maal, maar werkt bij de volgende ronde even hard in je nadeel. En er komt altijd een volgende ronde: partijen zijn, als het ware, tot elkaar veroordeeld.

In dit traject hebben cao-partijen daarom besloten om te werken aan een duurzame verbinding, waarbij in plaats van naar het compromis wordt gezocht naar de win-win. Gesprekken worden niet gevoerd op basis van standpunten, maar op basis van de onderliggende belangen. Vervolgens gaan partners op zoek naar een oplossing die zo goed mogelijk recht doet aan alle belangen.

De grote, gezamenlijke opgaven

De sociale partners in de VVT hebben met elkaar drie grote, gezamenlijke opgaven geconstateerd die in belangrijke mate de gesprekken aan de cao-tafel zullen bepalen en beïnvloeden en waar – in meer of mindere mate – de cao-afspraken een deelantwoord kunnen zijn op de voorliggende uitdagingen. Deze drie opgaven zijn als volgt geformuleerd:

1. Het ABCD van de arbeidsmarkt: Zorgen voor voldoende (gekwalificeerde) medewerkers
A. Aantrekkelijkheid
B. Beloning
C. Contracten
D. Duurzame inzetbaarheid en investeren in mensen
2. Balans tussen professionele autonomie en bureaucratie
3. Het functioneren van en de onderlinge verhoudingen binnen het systeem van
A. werkgevers, werknemers en cliënten
B. werkgevers, werknemers, cliënten en financiers
C. doorwerking van de cao

De komende periode

De sociale partners zijn rondom deze opgaven en alle bijbehorende deelonderwerpen met elkaar in gesprek om tot goede, gezamenlijke cao-afspraken te komen die een antwoord bieden op de uitdagingen waar de sector voor staat. Deze gesprekken beperken zich niet tot de cao-tafel alleen. Voor onderwerpen die breder zijn en externe partijen raken (bijvoorbeeld overheden en financiers) wordt gezamenlijk opgetrokken om ervoor te zorgen dat de afspraken zo optimaal mogelijk zijn.

Kijk voor de geplande overlegdata op onze site.

×Close search
Zoeken