skip to Main Content

Sociaal fonds SSFG breidt activiteiten gezondheidscentra uit

Gezondheidscentra

In 2017 lanceerde de SSFG een nieuwe website en werd het SSFG Symposium: Medezeggenschap in gezondheidscentra georganiseerd. Activiteiten die naar meer smaken. De SSFG ontwikkelt activiteiten die de goede arbeidsverhoudingen, scholing en sociaal beleid in de gezondheidscentra stimuleren. Het SSFG-symposium dat op 20 september plaatsvond is de opmaat naar meer activiteiten die de SSFG voor de branche gaat organiseren. Bekijk het Beleidsplan 2018.

Afgestemde activiteiten

De SSFG wil haar activiteiten goed afstemmen op de wensen en behoeften van de mensen die werken in de gezondheidscentra. Daarom maakt ze gretig gebruik van de input die werkgevers en werknemers uit gezondheidscentra hebben gegeven via enquêtes van de FBZ en InEen over de Cao Gezondheidscentra/AHG en van de feedback uit de evaluatie van het symposium. Hebt u ideeën welke activiteiten de SSFG zou moeten oppakken? Geef uw suggestie of idee aan ons door via info@ssfg.nl.

Evaluatie: symposium smaakt naar meer

Op het SSFG Symposium stond het invullen van Medezeggenschap in gezondheidscentra met de nieuwe cao in de hand centraal. De deelnemers waren enthousiast; Het symposium werd gewaardeerd met een 8. Men vond de kennis uit de workshops praktisch en de plenaire presentaties informatief: ‘Droge tekst uit de cao kreeg voor mij handen en voeten’. Vooral de mogelijkheid tot het voeren van discussies en het uitwisselen van ervaringen tijdens de workshops viel in goede aarde. Kanttekeningen die werden gemaakt waren dat de voorbeelden niet overal toepasbaar waren en er veel nadruk lag op wat goed gaat. Ook bleek dat bestuurders minder toegevoegde waarde hebben ervaren dan OR- en PVT-leden. Punten die bij het organiseren van het volgende SSFG Symposium zeker worden meegenomen. Bekijk de sfeerimpressie en powerpoints.

×Close search
Zoeken