skip to Main Content

Situatie Cao Gezondheidscentra steeds verontrustender

Gezondheidscentra

Ondanks het aanbod van FBZ om samen te zoeken naar oplossingen, is ontmanteling van de Cao Gezondheidscentra/AHG volgens InEen de enige juiste route. FBZ vindt de opstelling van de werkgeversorganisatie steeds verontrustender.

Wat is er aan de hand?

InEen wil de Cao Gezondheidscentra en de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) ontmantelen. Reden daarvoor is dat de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines niet meer zouden aansluiten bij de tarieven die zorgverzekeraars hanteren voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra. FBZ deelt de analyse van InEen dat een aantal disciplines binnen de gezondheidscentra onder druk staat, maar ziet tegelijkertijd dat het ‘overall’ gezien helemaal niet zo slecht gaat met gezondheidscentra. We zien daarom geen enkele noodzaak om de cao te ontmantelen: het is nogal een rigoureuze maatregel met veel juridische haken en ogen. De vraag is bovendien of een ander arbeidsvoorwaardenpakket de bedrijfseconomische situatie van gezondheidscentra kan oplossen. Alleen werknemers dreigen nu de dupe te worden.

Hoe denken werknemers hierover?

Om te polsen hoe werknemers in gezondheidscentra zelf tegen de situatie aankijken, heeft FBZ een online petitie geopend. Daarbij blijkt dat huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, doktersassistenten en andere werknemers zich grote zorgen maken. Veel werknemers hebben al ‘nee’ gezegd tegen de ontmanteling. Werkt u in een gezondheidscentrum en heeft u nog niet getekend? Doe dit dan snel via deze link.

Wat doet FBZ?

FBZ heeft nogmaals aangeboden aan InEen om samen te zoeken naar andere oplossingen, maar InEen heeft laten weten dat ontmanteling in haar ogen de enige juiste route is. Wij vinden het onbegrijpelijk dat InEen zonder draagvlak van werknemers doorgaat op de ingeslagen weg. FBZ heeft daarom naar alle aangesloten verenigingen een modelbrief gestuurd, die werknemers in gezondheidscentra aan hun werkgever kunnen sturen om hun zorgen kenbaar te maken.

Heeft u een abonnement op Zorgvisie? Lees dan ook het artikel dat op 19 december is verschenen en waarin FBZ-onderhandelaar Lilian de Groot aan het woord komt.

×Close search
Zoeken