skip to Main Content

Salarissen Cao VVT per 1 oktober 2018

VVT

Per 1 oktober 2018 worden de salarissen in de Cao VVT verhoogd met 4%. Binnenkort volgt de tekstuitgave van de cao met de reguliere tabellen waarin deze verhoging is verwerkt.

De Cao VVT kent naast de reguliere salaristabellen ook een aantal salarisgarantieregelingen. De bedragen van deze garantieregelingen worden per 1 oktober 2018 eveneens met 4% verhoogd.

In een Excel-document op de site van ActiZ staan alle salarisbedragen per 1 oktober 2018 overzichtelijk op een rij.

×Close search
Zoeken