skip to Main Content

Salarisinformatie Cao VVT 2018

VVT

In de salarisinformatie Cao VVT 2018 zijn de premies en bedragen opgenomen die op grond van de cao jaarlijks worden aangepast.

Het betreft de premie en premieverdeling PFZW, de indexatie van de reiskostenvergoedingen en de stagevergoeding, de werkgeversbijdrage op grond van de garantieregeling IZZ (indien van toepassing) en de loonschaal FWG 5 (o.b.v. het wettelijk minimumloon) per 1 januari 2018.

Lees meer

Salarisinfo 2018

×Close search
Zoeken