skip to Main Content

Reparatie derde WW-jaar in de jeugdzorg

Jeugdzorg

Vanaf 2016 is de WW- en de loongerelateerde WGA-uitkering stapsgewijs verkort. In de Cao Jeugdzorg (en de Cao Sociaal Werk) zijn afspraken gemaakt om de versobering te repareren. Dit gebeurt via de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). De PAWW wordt op 1 maart 2018 van kracht.

Wat betekent dit voor werkgevers?

  • De werkgever houdt per 1 maart 2018 elke maand de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van de werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
  • Werkgevers ontvangen op korte termijn (vanaf 10 februari) een brief van de stichting PAWW, het landelijk fonds dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de PAWW-regeling. Daarin staat alle informatie die nodig is om de organisatie aan te melden als deelnemer. Aanmelding is verplicht.
  • Het is van belang dat werkgevers deze aanmelding zo snel mogelijk te regelen, zodat periodiek de aangifte en afdracht van de bijdragen kan plaatsvinden. Dat gaat via een simpel opgezette portal, dus met weinig administratieve rompslomp.

Wat betekent dit voor werknemers?

  • De Private Aanvulling WW (PAWW) is voor werknemers die vanaf 1 maart 2018 werkloos raken en dat na twee jaar nog steeds zijn. De PAWW repareert ook de versobering van de loongerelateerde WGA.Sinds 1 januari 2016 is de WW- en de WGA-tijd wettelijk stapsgewijs verkort.
  • In de cao zijn afspraken gemaakt door werkgevers en werknemers om dit te repareren.
  • Als de WW-uitkering na twee jaar afloopt (WW- of loongerelateerde WGA-uitkering) maken werknemers mogelijk nog aanspraak op de Private Aanvulling WW (PAWW).
  • Per 1 maart houdt de werkgever de premie in op het salaris. Dat is een percentage van het salaris. In 2018 gaat dat om 0,20%.
  • Werknemers hoeven hier zelf niets voor te regelen, dat doet de werkgever.

Meer informatie of vragen?

×Close search
Zoeken