skip to Main Content

Plannen van aanpak werkdruk universiteiten beschikbaar

Nederlandse Universiteiten

Conform cao-afspraken hebben alle universiteiten een werkplan over werkdruk en duurzame inzetbaarheid opgesteld. Gedurende de looptijd van de cao werken universiteiten aan de uitvoering en implementatie van deze plannen met de focus op duurzame inzetbaarheid.

Alle plannen zijn beschikbaar op de website van VSNU. Het betreft een lokale aanpak per universiteit die zoveel mogelijk rekening houdt met de omstandigheden in de betreffende universiteit, faculteit en vakgroep.

Van elkaar leren

Elementen die vaak terugkomen in de plannen zijn opeenstapeling van taken, de groei van het aantal studenten en de wens om te versterken wat goed gaat in het onderwijs en het onderzoek aan de universiteit. Het omgaan met werkdruk hangt ook samen met de cultuur in de wetenschap, waarin iedereen het druk heeft en er soms tot diep in de nacht wordt gewerkt aan de volgende publicatie.

De plannen van aanpak liggen er, maar hoe zorg je dat de werkdruk echt verlicht wordt? Tijdens een bijeenkomst werden de werkdrukplannen toegelicht en gesproken over wat nodig is voor een succesvolle implementatie. De deelnemers gaven aan dat een ‘bottom up’-aanpak van belang is waarin de door medewerkers gesignaleerde knelpunten centraal staan. Dat geldt ook voor de effectiviteit van getroffen maatregelen: wordt het probleem daadwerkelijk verkleind? Hierbij geldt ook het motto: ‘slim werken is net zo belangrijk als hard werken’. De aanwezigen geven aan hun uiterste best te doen om de werkdruk te verminderen binnen de mogelijkheden die universiteiten daar zelf voor hebben.

Tegelijkertijd werd beseft dat dit probleem aanpakken ook nationale inzet vergt. Zo werden bijvoorbeeld het arbeidsintensieve accreditatieproces en de grote aanvraagdruk op beurzen genoemd. De VSNU neemt deze overstijgende onderwerpen mee in landelijke beleidsontwikkelingen.

Succesvolle implementatie

AC/FBZ hecht grote waarde aan een succesvolle implementatie op iedere universiteit. We ontvangen graag zowel positieve als negatieve signalen hieromtrent.

×Close search
Zoeken