skip to Main Content

OR krijgt meer invloed op beloningen en vergoedingen bestuurders

De OR (bij meer dan 100 werknemers) heeft uitbreiding van zijn overlegrecht gekregen door de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden van 19 juni 2018.

Het overlegrecht van OR’s van grote ondernemingen is aangescherpt ten behoeve van de jaarlijkse bespreking over de beloningen en vergoedingen van de bestuurder, toezichthouders en hoger management in relatie tot de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Deze wijziging is alleen van toepassing op ‘grote’ ondernemingen met ten minste 100 werknemers.

Aanleiding van de wetswijzing is de regelmatig terugkerende maatschappelijke discussie over de stijging van topbeloningen die niet in verhouding worden gezien met de stijging van beloningen van andere groepen werknemers binnen de onderneming. Het gesprek tussen OR en bestuurder kan bijdragen aan het voorkomen van schade aan de arbeidsverhoudingen door onevenredige of onduidelijke beloningsverschillen.

De wet biedt de OR naast zijn informatierecht uit artikel 31 d WOR nu meer houvast om het interne beloningsbeleid te bespreken voor zover dat voorgaande jaren niet gebeurde. De bestuurder dient de OR ook inzicht te verschaffen in de verschillende onderdelen waaruit de beloningen bestaan en met welk percentage de beloningen van alle groepen en per groep wijzigen, zowel ten opzichte van het vorige jaar als ten opzichte van elkaar.

Lees het volledige artikel op SBIformaat

×Close search
Zoeken