skip to Main Content

Oplossingsrichtingen voor aanpak werkdruk universiteiten

Nederlandse Universiteiten

Hoe kunnen universiteiten omgaan met werkdruk onder wetenschappers? In oktober 2017 kwamen wetenschappers, HR-medewerkers, leidinggevenden en medezeggenschapsleden van universiteiten bijeen om samen de mogelijkheden te verkennen om de hoge werkdruk en werkstress binnen de universitaire wereld aan te pakken. Dat leverde het rapport op Omgaan met werkdruk op universiteiten.

Inspiratie

Het rapport biedt universiteiten inspiratie bij het opstellen van het werkplan over werkdruk, zoals in de Cao Nederlandse Universiteiten is afgesproken. Het bevat input gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ervaringen van collega’s, prikkelende uitspraken van deelnemers en uiteenlopende ideeën.

Oplossingsrichtingen

Dialoog, samenwerking en leiderschap. Dat zijn de drie belangrijkste oplossingsrichtingen die tijdens de bijeenkomst ‘Werkdruk op universiteiten’ van SoFoKleS werden geformuleerd.

Alle inzichten zijn gebundeld in de verkenning Omgaan met werkdruk op universiteiten. Een verkenning naar oplossingsrichtingen.

×Close search
Zoeken