skip to Main Content

Onderhandelingen nieuwe Cao UMC binnenkort van start

UMC

Op 9 januari zijn de cao-partijen voor de Cao UMC voor een soort aftrapbijeenkomst bijeen geweest. Er is informatie uitgewisseld over een aantal feiten en cijfers van APG en over het generatiebeleid. Afgesproken is dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao op 8 februari starten.

De cao-partijen hebben zeven data vastgelegd voor de cao-onderhandelingen (8 februari, 21 februari, 14 maart, 22 maart, 5 april, 11 april en 25 april). Die data zijn niet per definitie allemaal nodig om tot een nieuwe cao te komen, maar het is makkelijker nu alvast wat meer data te plannen dan in een later stadium nog extra data te moeten vinden.

Tijdens de eerste onderhandelingsdag op 8 februari zullen de vier werknemerspartijen (AC-FBZ, CMHF, FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn) hun viercentralesinzet toelichten. De NFU zal dat op haar beurt voor haar inzet doen.

Naast de cao-onderhandelingen vindt de komende tijd in een aparte werkgroep ook overleg plaats over de ontwikkeling van een aangepaste salarisstructuur voor ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici. Deze afspraak was al in de Cao UMC 2015-2017 gemaakt, maar nog niet opgepakt vanwege de onenigheid over de naleving van de loonruimteovereenkomst met de NFU.
Daarnaast buigt een andere werkgroep zich over de herziening van de Honoreringsregeling Academisch Medisch Specialisten (HAMS).

×Close search
Zoeken