skip to Main Content

Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen

UMC

De vier werknemersorganisaties (FNV, AC-FBZ, CMHF en CNV) hebben op 28 mei opnieuw met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe Cao UMC. Helaas moeten de werknemersorganisaties constateren dat de NFU weliswaar een aantal verslechteringen heeft ingetrokken, maar nog steeds haar werknemers niet serieus neemt. De onderhandelingen zijn daarom vastgelopen en de werknemersorganisaties gaan zich nu beraden op acties.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao verliepen vanaf het begin al moeizaam. Het voorstel van de NFU lag mijlenver af van de inzet van de vier werknemersorganisaties. Toen de werknemersorganisaties aangaven dat het voorstel van de NFU van te weinig ambitie getuigde, trok de werkgeversorganisatie haar oorspronkelijke inzet in en kwam met een nieuw voorstel – dat alleen maar verslechteringen bevatte.

Respectloos

De werkgevers gaan in de ogen van de vier werknemersorganisaties respectloos om met hun personeel. Eenzijdig wil de NFU allerlei verslechteringen doorvoeren, terwijl het personeelstekort in de zorg torenhoog is en vacatures onvervulbaar zijn. De werknemersorganisaties willen een marktconforme loonsverhoging, een goede generatieregeling, gelijke rechten voor studenten die een opleiding volgen en concrete afspraken over aanpak van de werkdruk. Zoals compensatie voor het verschuiven van diensten binnen 24 uur op verzoek van werkgever, verruiming van de verlofregelingen en goede afspraken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vervolgstappen

Het is nu aan de werknemers van de umc’s om een goede cao loonsverhoging af te dwingen nu de onderhandelingen zijn vastgelopen. Binnenkort worden bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van de werknemersorganisaties om mogelijke acties te bespreken. Samen met de leden van de bij ons aangesloten verenigingen zullen wij ons beraden over vervolgstappen.

De vier werknemersorganisaties betreuren het dat eventuele acties nodig zijn, maar zien geen andere mogelijkheid om werkgevers de noodzaak te laten voelen dat ze er alles aan moeten doen om goed voor hun werknemers te zorgen en hen binnenshuis te houden. Dat gebeurt nu te weinig en te laat. Door het enorme personeelstekort in de umc’s lijden werknemers al jaren onder torenhoge werkdruk, waar te weinig (financiële) waardering tegenover staat.

×Close search
Zoeken