skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao Onderzoekinstellingen

Onderzoekinstellingen

Op 12 februari hebben de cao-partijen, waaronder AC/FBZ, een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen. In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over een loonsverhoging, een generatieplan en duurzame inzetbaarheid.

De afgelopen maanden onderhandelden de cao-partijen over een nieuwe cao, met een doorlooptijd van twee jaar (1 januari 2018 tot en met 31 december 2019). In het akkoord is onder meer afgesproken dat medewerkers per 1 februari een structurele loonsverhoging krijgen van 2% en per 1 januari 2019 nog een van 2,4%. Daarnaast komt er een generatieplan, die oudere medewerkers, die bijvoorbeeld behoefte hebben aan meer recuperatietijd, de mogelijkheid biedt om buitengewoon verlof op te nemen met gedeeltelijk behoud van salaris en met behoud van de volledige pensioenopbouw. Verder komt er een mogelijkheid tot het tijdelijk aanpassen van de werktijd afhankelijk van de levensfasewensen van medewerkers.

FBZ is tevreden met het bereikte resultaat. Werknemers die in een onderzoekinstelling werken, zullen binnenkort worden geraadpleegd over het akkoord. Meer weten? Bekijk dan de integrale tekst van het onderhandelaarsakkoord.

×Close search
Zoeken