skip to Main Content

Onderhandelaarsakkoord Cao Kraamzorg

Kraamzorg

De vier werknemersorganisaties (FBZ, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn en NU’91) die betrokken zijn bij de Cao Kraamzorg hebben op 20 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt met werkgeversorganisatie Bo Geboortezorg. Werknemers krijgen een loonsverhoging van in totaal 5,75% (over een looptijd van twee jaar) en krijgen alle verplichte scholings/herregistratiekosten vergoed. “We zijn blij dat we na zo’n intensieve onderhandelingsperiode tot een goed resultaat zijn gekomen”, aldus onderhandelaar Robert Barendse van FBZ.

De onderhandelingen voor de tweede Cao Kraamzorg startten in november 2017. Het heeft lang geduurd om tot een akkoord te komen, omdat de vier werknemersorganisaties de inzet van de werkgevers onvoldoende vonden: ze misten een ‘totaalpakket’ aan voorstellen, en vonden dat er onvoldoende oog was voor het toenemende personeelstekort en de hoge werkdruk in de kraamzorg.
Na lang onderhandelen werd het overleg uiteindelijk toch vlot getrokken en haalde Bo Geboortezorg een aantal voorstellen (zoals het schrappen van de onregelmatigheidstoeslag voor de avond en zaterdag) van tafel. Vervolgens werd constructief gesproken over (noodzakelijke) arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen.

Belangrijkste afspraken

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Afgesproken is dat werknemers op vier momenten een loonsverhoging krijgen: per 1 april 2018 een loonsverhoging van 1%, per 1 oktober 2018 1,5%, per 1 januari 2019 1,5% en per 1 mei 2019 1,75%. Daarnaast stijgt het leerlingensalaris in het eerste en tweede jaar met 10%. Afgesproken is verder dat werknemers maximaal een wachtdienst van 2×8 uur aaneengesloten mogen draaien, en dat alle verplichte scholings-/registratiekosten volledig door de werkgever worden vergoed, ongeacht de hoogte van het scholingsbudget. Ook de her- en bijscholing voor lactatiekundige wordt volledig vergoed.
De leeftijd voor het verplicht draaien van nachtdiensten wordt verhoogd naar 57 jaar (werknemers die op 31 december 2018 55+ zijn/worden, zijn hiervan uitgezonderd). Reden voor die verhoging is dat de druk van het draaien van nachtdiensten anders bij een steeds kleinere groep werknemers komt te liggen. Bovendien wordt de leeftijdsgrens hiermee gelijkgetrokken met andere cao’s in de zorg, waar 57 jaar gebruikelijk is. Afgesproken is dat er een onderzoek wordt gestart naar belasting, belastbaarheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid, waarbij nachtdiensten een belangrijk onderdeel zijn.

Naleving

Barendse denkt dat de cao een goed pakket aan maatregelen bevat. “Natuurlijk zal niet iedereen blij zijn met de verhoging van de leeftijdsgrens voor nachtdiensten, maar daar staan wel heel veel plussen tegenover, zoals een aanzienlijke salarisverhoging en goede scholingsafspraken. Bovendien hebben we afgesproken dat er een plan van aanpak komt om de naleving van de cao te bevorderen, zodat alle werkgevers straks de cao-afspraken volgen.”

Kraamzorgmedewerkers die werken bij een vereniging die lid is van FBZ, krijgen binnenkort een uitgebreide toelichting van hun vereniging op alle gemaakte afspraken in het akkoord, en kunnen dan hun stem uitbrengen.

Meer weten? Bekijk dan de integrale tekst van het onderhandelaarsakkoord.

×Close search
Zoeken