skip to Main Content

Jaarverslag 2017 beschikbaar

Voor de leden van (beroeps)verenigingen met een dienstverband zet cao-partij FBZ zich onverminderd in op de drie speerpunten: goede arbeidsvoorwaarden, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en een arbeidsmarkt met perspectief.

FBZ timmert stevig aan de weg voor een steeds steviger positie aan de overlegtafels voor de hoger opgeleide (zorg)professionals. Steeds meer professionals sluiten zich bij hun (beroeps)vereniging aan. Door die groei zijn we de tweede grootste cao-partij in de zorg en dat biedt een prima perspectief voor verdere uitbouw. Meer kracht aan de overlegtafels heeft onze invloed aan de overlegtafels merkbaar versterkt. FBZ zet zich met grote overtuiging in zodat werknemers kunnen rekenen op een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket dat rekening houdt met veranderingen die van invloed zijn op hun arbeidsomstandigheden of de arbeidsmarkt.

In dit jaarverslag doen we op hoofdlijnen verslag van de ontwikkelingen in 2017. Tal van zaken passeren de revue, zoals de onderhandelingen over nieuwe cao’s en het overleg over sociaal plannen met werkgevers van instellingen. Voor de tien cao’s waarbij FBZ cao-partij is, werden in de eerste helft van 2017 maar liefst zeven akkoorden afgesloten. Het vergde intensieve, soms complexe maar veelal langdurige onderhandelingen om uiteindelijk tot daadwerkelijke cao-afspraken te komen. Met instemming van de leden zijn de cao-akkoorden omgezet in een daadwerkelijke cao. Met bijvoorbeeld afspraken over generatieregelingen, gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid waaronder het tegengaan van werkdruk, betere scholingsmogelijkheden in tal van sectoren, het borgen van een betere positie van professionals, en meer (kwaliteits)registers die voor vergoeding in aanmerking komen.

Meer weten?

Bekijk uw cao in het online jaarverslag 2017.
Of download het jaarverslag als pdf.

×Close search
Zoeken