skip to Main Content

Input gevraagd voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

De huidige Cao Ziekenhuizen 2017-2019 loopt per 1 april af. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen leden van onze federatiepartners onderwerpen aandragen. Ervaart u bepaalde knelpunten in uw arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken zou FBZ in de nieuwe cao volgens u moeten onderhandelen?

De bij FBZ aangesloten (beroeps)verenigingen verzamelen de input van hun leden. Op basis van de input, de inbreng van verschillende beroepsgroepen en overleg met de cao-klankbordgroep met leden uit het veld, stelt FBZ een agenda op met de onderwerpen voor de onderhandelingen. Daarna treden we in overleg met de andere bonden met als doel te komen tot een gezamenlijke inzet. Gebruikelijk wisselen de cao-partijen (werkgevers en werknemers) voorafgaand aan de onderhandelingen de wederzijdse inzetten uit.

Gedurende het cao-proces kunt u via onze cao-pagina het verloop volgen. Er zijn inmiddels onderhandelingen gepland. Zie de Agenda op deze site.

×Close search
Zoeken