skip to Main Content

Informeel gesprek met NFU krijgt vervolg

UMC

Op 30 augustus heeft AC/FBZ samen met de andere werknemersorganisaties een informeel verkennend gesprek gehad met de NFU. Tijdens het gesprek is geïnventariseerd in hoeverre er ruimte is om weer te onderhandelen over een nieuwe Cao UMC. We hebben meer tijd nodig om die mogelijkheden nader te verkennen, en gaan daarom volgende week een tweede informeel verkennend gesprek aan. Als tijdens dat tweede gesprek blijkt dat er geen bereidheid is om de werknemers tegemoet te komen, dan trekken we een harde lijn en volgen er verdergaande acties. Een zondagsdienst ligt dan het meest voor de hand.

In de tussentijd gaan de lopende acties natuurlijk gewoon door. Zo vond op 30 augustus een actiebijeenkomst plaats in het Erasmus MC, die door veel werknemers werd bijgewoond. Daarnaast lopen er nog stiptheidsacties in het LUMC, Maastricht UMC+ en UMCU. Vanaf 17 september zal ook het Erasmus MC meedoen aan stiptheidsacties voor een periode van drie weken. Al deze actie-initiatieven zijn hard nodig om de druk op de ketel te houden. Dat al ruim 7.000 umc-werknemers in actie zijn gekomen deze zomer, helpt dus om ons uiteindelijke doel te bereiken: een goed cao-resultaat voor alle umc-werknemers!

Samen met de andere werknemersorganisaties hebben we dit bericht ook op een pamflet gezet, dat u gerust kunt verspreiden binnen uw umc.

×Close search
Zoeken