skip to Main Content

InEen zegt Cao Gezondheidscentra op

Gezondheidscentra

Werkgeversorganisatie InEen heeft de Cao Gezondheidscentra/ Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) per 1 maart 2019 opgezegd, zonder dat duidelijk is wat de nieuwe situatie is voor de 4.500 werknemers die nu onder de cao vallen. FBZ maakt zich grote zorgen over de ontstane situatie.

InEen heeft vorig jaar al aangekondigd de Cao Gezondheidscentra te willen ontmantelen: de arbeidsvoorwaarden van sommige disciplines zouden volgens haar niet meer aansluiten bij de tarieven die voor de beroepsgroepen in gezondheidscentra gehanteerd worden door zorgverzekeraars. Met name bij fysiotherapeuten zou dit spelen.

Ontmanteling is in niemands belang

Volgens InEen is de cao niet meer toekomstbestendig. Daarom wil ze alle functiegroepen onderbrengen in aanpalende cao’s. FBZ heeft van meet af aan aangegeven de geschetste situatie niet te herkennen en is tegen ontmanteling: dat staat haaks op het multidisciplinaire samenwerkingskarakter van gezondheidscentra en is niet in het belang van zowel werknemers als werkgevers.

Factsheet

Nu InEen de cao heeft opgezegd, lijkt ze definitief te willen doorpakken op de weg die ze is ingeslagen, terwijl nog volstrekt onduidelijk is hoe dit voor werknemers uitpakt. FBZ maakt zich daarom grote zorgen en heeft die zorgen intussen meerdere keren uitgesproken bij InEen. In een factsheet heeft FBZ op een rij gezet welke argumenten InEen aandraagt, wat daarvan waar is en wat ontmanteling voor u betekent. Verspreid deze factsheet nu alvast onder uw collega’s: het is belangrijk dat iedereen weet wat er speelt en wat er staat te gebeuren!

Binnenkort bepaalt FBZ in overleg met haar achterban wat ze gaat doen om de ontmanteling te voorkomen.

×Close search
Zoeken