skip to Main Content

Grotendeels afwijzende reacties op Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

WAB

De internetconsultatie over het Wetsontwerp Arbeidsmarkt in Balans, in de volksmond aangeduid als Flexwet, sloot 7 mei. Met de consultatie wilde het kabinet informeren over de maatregelen die het voor ogen heeft om de balans tussen flexibele en vaste contracten aan te passen. Verder was de consultatie bedoeld om inhoudelijke reacties op het wetsvoorstel te verzamelen om het voorstel te verbeteren. Volgende stap is dat het wetsvoorstel voor advies gaat naar de Raad van State.

De internetconsultatie leverde vooral afwijzende reacties op van maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven. Zij uitten hun kritiek en schetsen de gevolgen van de voorgenomen maatregelen op het terrein van arbeidsrecht en WW. Volgens het kabinet moeten die de verschillen tussen vaste en flexibele werknemers verkleinen. Dat moet het aangaan van vaste contracten voor werkgevers relatief aantrekkelijker maken en daardoor moet voor werkenden het perspectief op zekerheid toenemen.

Tegenovergestelde uitwerking

Er is echter veel kritiek op de voorgenomen maatregelen. In het kort komt het er op neer dat de werkgevers betwijfelen of ze er beter van worden. En volgens de vakbonden werkt het wetsvoorstel flexibilisering juist in de hand. 278 respondenten publiceerden hun reacties openbaar. Zie voor meer informatie: https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans.

Zie ook de reactie van FBZ.

×Close search
Zoeken