skip to Main Content

Gezond en veilig werken in de ggz met vernieuwde arbocatalogus en antistress-app

Gezondenveiligwerken

Op de landelijke P&O-/OR-dag lanceerden werkgevers en werknemers in de ggz de compleet vernieuwde arbocatalogus voor iedereen die werkt in de ggz. Tegelijkertijd werd de app ‘Zorg voor minder stress’ gepresenteerd. Die geeft medewerkers concrete tips om stress te verminderen en werkplezier te vergroten.

Werken in de ggz is aan verandering onderhevig. Reorganisaties, bezuinigingen, maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden ertoe dat taken verschuiven, organisatiestructuren veranderen en de kans toeneemt dat medewerkers met risico’s worden geconfronteerd. De vernieuwde arbocatalogus ggz en de app ‘Zorg voor minder stress’ sluiten naadloos aan bij die ontwikkelingen in de branche. Bestuursvoorzitter Elise Merlijn en vicevoorzitter Rob Jaspers van O&O-fonds GGZ lanceerden de twee platforms tijdens de jaarlijkse landelijke P&O-/OR-dag waarop van aanpak van werkdruk centraal stond.

Gezond en veilig werken in de ggz

Arbo is niet langer een onderwerp dat alleen aan de arboprofessional of P&O’er is voorbehouden. De komst van ergocoaches, aandachtfunctionarissen en maatschappelijke trends zorgen ervoor dat medewerkers steeds vaker zelf met gezond en veilig werken bezig zijn. Onder die noemer is op www.gezondenveiligwerken.nl alle geactualiseerde informatie uit de arbocatalogus voor de ggz beschikbaar. Door een indeling in de categorieën ‘medewerker’, ‘team’ en ‘organisatie’ kan iedereen vanuit zijn eigen rol passende informatie vinden over acht actuele (arbo)thema’s.

Werkplezier vergroten met een app

Werknemers krijgen met de app ‘Zorg voor minder stress’ een handige tool in handen waarmee ze overal concrete tips kunnen raadplegen om psychosociale arbeidsbelasting te verminderen en het werkplezier te vergroten. De app geeft handvatten om zelf stress te reduceren, werkdruk terug te brengen, succesvol om te gaan met agressief gedrag van cliënten en ongewenst gedrag van collega’s of leidinggevenden aan te pakken. De app is beschikbaar voor iOS (Apple), Android (Google) en Windows.

In samenwerking met de praktijk

O&O-fonds GGZ heeft de site www.gezondenveiligwerken.nl en de app ‘Zorg voor minder stress’ ontwikkeld in samenwerking met de praktijk. De inhoud, tips en tools zijn tot stand gekomen na afstemming met medewerkers en arboprofessionals uit diverse ggz-organisaties. De arbocatalogus wordt voor toetsing voorgelegd aan de Inspectie SZW.

Over het O&O-fonds GGZ
O&O-fonds GGZ is een samenwerking van werkgevers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg om het werken in de ggz te verbeteren. Het bestuur wordt gevormd door de sociale partners in de ggz: GGZ Nederland, FNV, FBZ, CNV en NU’91.

×Close search
Zoeken