skip to Main Content

FWG ontwikkelt missing link voor de zorgarbeidsmarkt

Welke mensen hebben we nu en in de toekomst nodig en hoe realiseren we dat? Voor het antwoord op die vragen heeft FWG een model ontwikkeld waarin alle relevante informatie over de arbeidsmarkt in de zorg samenkomt.

Met het model biedt FWG de missing link tussen de modellen die er nu al zijn. Punt van de huidige modellen is dat ze gebaseerd zijn op grofmazige data, die verzameld is voor specifieke doelen, en dat de onderlinge samenhang veelal mist. Zo is arbeidsmarktinformatie alleen beschikbaar op het niveau van beroepen, terwijl organisaties hun werk hebben opgedeeld in functies met activiteiten, verantwoordelijkheden en competenties. Een ander voorbeeld is dat weliswaar bekend is hoeveel verpleegkundigen er werkzaam zijn in de zorg en in welke branche, maar niet op welk niveau en met welke zorgvraag of cliëntgroepen deze verpleegkundigen werken. En juist dat is essentieel voor strategische arbeidsmarktplanning.

Informatie combineren

In het nieuwe model van FWG wordt nieuwe en bestaande informatie gecombineerd. De basis van het model wordt gevormd door de beroepsopleiding. Daarbovenop ligt de functielaag: wat doet een medewerker, op welk niveau en in welke context. Vervolgens wordt het model gevuld met aantallen: hoeveel mensen zijn er werkzaam in welke functie? Zo maakt het model het mogelijk om informatie zeer gedetailleerd in beeld te brengen. Bijvoorbeeld: het aantal verzorgenden op niveau 3, werkzaam in de thuiszorg in een bepaalde regio en ouder dan 55 jaar.

Inzicht in mobiliteit

Het model leent zich er ook voor om complexere strategische vraagstukken in samenhang te benaderen. Zo kan informatie over het aantal werkzame mensen in een bepaalde functie gecombineerd worden met bijvoorbeeld effecten van innovaties, cijfers over verloop en huidige leerlingenaantallen. Op die manier levert het model een bijdrage aan inzicht in mobiliteit en toekomstige overschotten en tekorten.

Advies- en onderzoeksbureau FWG is systeemhouder van het functiewaarderingssysteem voor de gezondheidszorg. De organisatie doet al decennia onderzoek naar de ontwikkelingen binnen functies. Samen met ruim 750 zorgorganisaties en met sociale partners in de zorg heeft FWG uitgebreide functiekennis opgebouwd. Daarnaast doet FWG doorlopend onderzoek naar trends en ontwikkelingen en hoe deze specifieke branches en functies in de zorg beïnvloeden. Deze kennis over het werken in (de toekomst van) de zorg wil FWG inzetten om een bijdrage te leveren aan het toekomstproof maken van de zorgarbeidsmarkt.

Meer informatie bij Astrid Westerbeek, Manager R&D, 030-2669 434,
awesterbeek@fwg.nl.

Bron: www.skipr.nl

×Close search
Zoeken