skip to Main Content

FWG Gehandicaptenzorg per 1 april 2018

Gehandicaptenzorg

In het najaar hebben cao-partijen de nieuwe Cao Gehandicaptenzorg vastgesteld. Een van de cao-afspraken is over te gaan op een vereenvoudigde en transparante vorm van functies indelen. FWG werkt daarom aan de ontwikkeling en invoering van FWG Gehandicaptenzorg, samen met vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers in de gehandicaptenzorg. FWG Gehandicaptenzorg wordt per 1 april 2018 ingevoerd.

Wat is FWG Gehandicaptenzorg?

FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde en transparante vorm van indelen, gebaseerd op FWG 3.0. De onderliggende methodiek van FWG 3.0 blijft gehandhaafd. FWG Gehandicaptenzorg wordt per 1 april 2018 ingevoerd.

En verder

Naast een andere werkwijze voor het indelen van functies, hebben cao-partijen de huidige cao-procedures voor toepassing van functiewaardering aangepast. Deze nieuwe afspraken, die per 1 april 2018 in werking treden, zijn aangepast aan het nieuwe systeem en moeten de procedures gebruiksvriendelijker te maken.

Meer informatie?

Kijk op: https://www.fwg.nl/gehandicaptenzorg

×Close search
Zoeken