skip to Main Content

FVB: Opleidingen wijzigen naam van Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie naar Vaktherapie

Vaktherapie wordt de overkoepelende benaming voor de verschillende opleidingsrichtingen, zoals beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie en psychomotorische therapie.

De opleidingen HAN, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Leiden wijzigen per 1 september 2018 hun naam van Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie naar Vaktherapie.

Eenduidig en sterk profiel

De opleidingen vinden dat Vaktherapie als naam beter aansluit op het werkveld waar deze term al jaren gangbaar is. In het DBC wordt sinds 2006 ook niet meer gesproken van Creatieve Therapie, maar alleen nog van Vaktherapie en ook is bij zorgverzekeraars de titel Vaktherapeut inmiddels een gebruikelijke aanduiding. De inhoud van de opleidingen blijft overigens hetzelfde, maar met het gebruik van dezelfde naam voor de verschillende opleidingen willen de opleidingen een eenduidig en sterk profiel neerzetten. De FVB ondersteunt deze naamswijziging van harte.

×Close search
Zoeken