skip to Main Content

FBZ dient bedenkingen in tegen herverzekering derde WW-jaar VVT

VVT

FBZ vindt het om tal van redenen geen goede ontwikkeling als de afspraken voor herverzekering van het derde WW-jaar in de VVT van toepassing worden op de hele sector. FBZ heeft samen met NU’91 van meet af aan aangegeven geen voorstander van deze afspraken te zijn. Ze zijn overbodig in het licht van de huidige arbeidsmarkt en die van de komende jaren. Werknemers in de VVT gaan er bovendien zelf voor betalen, terwijl ze er geen gebruik van zullen maken. Dit maakt de sector niet aantrekkelijker voor mogelijke nieuwe werknemers, terwijl die zo hard nodig zijn.

FBZ en NU’91 hebben daarom bij de minister van SZW gezamenlijk bedenkingen ingediend tegen het verzoek van ActiZ, Zorgthuisnl (voorheen: BTN), FNV en CNV om de gemaakte afspraken algemeen verbindend te verklaren.

Aanleiding

Werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en werknemersorganisaties FNV en CNV zijn op grond van oude afspraken in het sociaal akkoord 2013 (een tijd van economische crisis en hoge werkloosheid) een afspraak overeengekomen om het derde WW-jaar te repareren. Ze hebben bij SZW een verzoek ingediend om deze afspraken algemeen verbindend te verklaren. Indien dit doorgaat, is de regeling automatisch van toepassing op alle werknemers in de VVT.

Wat betekent dit voor u?

Als de afspraken algemeen verbindend verklaard worden, zijn ze van toepassing op iedereen die onder de Cao VVT valt. Dat betekent dat alle ongeveer 400.000 werknemers in de VVT elke maand premie gaan betalen. Voor 2019 is de premie vastgesteld op 0,3% van het brutoloon. Het bijdragepercentage loopt op tot 0,6% in 2022. Het ingelegde geld van alle werknemers wordt opgespaard in een overkoepelend fonds. Het is veel waarschijnlijker dat dit van pas komt voor werkloosheid in sectoren buiten de zorg. Bekijk onze themapagina voor een FAQ en achtergronddocumenten.

Tegenkracht

Omdat de regeling indruist tegen onze opvattingen, hebben we het volgende gedaan:

  1. Van meet af aan hebben we aangegeven tegen deze afspraken voor reparatie van het derde WW-jaar in de sector VVT te zijn (nieuwsbericht 20 juni 2018).
  2. De afspraken over herverzekering tussen ActiZ, Zorgthuisnl, FNV en CNV hebben we niet ondertekend.
  3. We hebben bedenkingen ingediend bij het ministerie van SZW.
  4. Ook hebben we dispensatie aangevraagd.

Duidelijke informatie

We vinden dat de werknemers helder en eerlijk geïnformeerd moeten worden, omdat er verschillende geluiden verspreid worden over nut en noodzaak van reparatie van het derde WW-jaar.

×Close search
Zoeken