skip to Main Content

FBZ breidt uit met NVGzP

De Nederlandse Vereniging voor Gezondheidspsychologie (NVGzP) is per 1 januari 2019 nieuwe federatiepartner van FBZ. De afgevaardigden in de Algemene Vergadering van FBZ en de ledenraad van NVGzP stemden recentelijk met toetreding in. Dat betekent dat FBZ vanaf dan ook de arbeidsvoorwaardelijke belangen behartigt van de ruim 3.000 gz-psychologen in dienstverband.

De aansluiting van de NVGzP het betekent wederom een forse groei van FBZ en daarmee een verdere versteviging aan verschillende cao-tafels.

Willeke Brinkman, directeur NVGzP: “We zijn erg trots dat we onze ambitie op het vlak van goede arbeidsvoorwaarden en omstandigheden voor gz-psychologen nu kunnen gaan realiseren. De aansluiting biedt concrete meerwaarde omdat het lidmaatschap van onze vereniging straks ook de status heeft van vakbondslidmaatschap. Dat betekent dat automatisch de voordelen van een vakbond op onze dienstverbandleden van toepassing zijn. Denk concreet aan de vergoeding van de contributie van onze vereniging, kwaliteitsregisters of aan korting op zorgverzekeringen. Daarnaast krijgen onze leden via ledenraadpleging inspraak bij een cao-akkoord of een sociaal plan van hun instelling. De aandacht voor arbeidsvoorwaarden zorgt tegelijkertijd voor een steviger positionering van onze beroepsgroep.”

De inzet voor een nieuwe cao gebeurt in nauwe samenspraak met de achterban. Gz-psychologen kunnen via hun vereniging nu al onderwerpen aandragen voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen, Cao Gehandicaptenzorg en Cao Jeugdzorg.

×Close search
Zoeken