skip to Main Content

“Eindbod Cao UMC is marktconform”

UMC

De NFU heeft op 19 september een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. “De NFU heeft eindelijk geluisterd, vooral dankzij de druk die werknemers in de umc’s de afgelopen zomer hebben opgevoerd. We sturen het eindbod daarom binnenkort met een toelichting naar de bij ons aangesloten verenigingen, zodat die hun leden kunnen raadplegen”, aldus Brigitte Sprokholt, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden van AC/FBZ.

Eind mei liepen de onderhandelingen voor een nieuwe Cao UMC vast, omdat de NFU werknemers onvoldoende tegemoetkwam. Daarop startte AC/FBZ samen met de andere werknemersorganisaties een actietraject. Afgelopen zomer werden in alle acht umc’s diverse actie-initiatieven genomen, waaronder bijeenkomsten, stiptheidsacties, ‘sit-ins’ en een stille tocht. Al die signalen van ontevredenheid bereikten natuurlijk ook de NFU, maar helaas leidde dat nog niet tot een beter bod. Daarom kondigden de werknemersorganisaties verdergaande acties aan en werden achter de schermen al zondagsdiensten voorbereid. “Gelukkig hoeft het zover niet te komen”, zegt Sprokholt. “De NFU geeft in een begeleidend schrijven aan dat ze zoveel mogelijk rust wil creëren op het terrein van arbeidsverhoudingen, zodat werknemers zich volledig kunnen richten op patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dat lijkt ons een goed uitgangspunt.”

Volgens Sprokholt komt het bod voor een groot deel tegemoet aan de wensenlijst van werknemers. “Natuurlijk kunnen we niet op al onze punten de volledige 100% binnenhalen; dat zou met het oog op het moeizame traject dat we achter de rug hebben ook niet realistisch zijn, maar we denken dat dit bod marktconform is in vergelijking met andere cao’s. Ook ben ik heel blij dat het na jarenlange inspanningen eindelijk is gelukt een vergoeding voor coassistenten af te spreken. Dat is voor mij als onderhandelaar echt een mijlpaal.”

Hoofdlijnen eindbod

  • De cao loopt van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021.
  • Werknemers krijgen gedurende de looptijd een salarisverhoging van in totaal 8,25% (2,5% per 1 augustus 2018, 2,75% per 1 augustus 2019 en 3,0% per 1 augustus 2020).
  • Het persoonlijk budget wordt per 1 januari 2019 omgezet in een structurele salarisverhoging van 0,92%. Werknemers hebben tot 1 januari 2021 de mogelijkheid om niet-opgenomen persoonlijk budget op te maken conform de mogelijkheden in de cao.
  • Coassistenten ontvangen (naast de huidige vergoedingsregelingen) een vergoeding van 100 euro bruto per maand vanaf 1 januari 2019 tijdens de coschappen die zij lopen in een umc.
  • De NFU erkent dat werkdruk een breed ervaren knelpunt is. Ze wil via vijf sporen stappen zetten om de werkdruk te verlagen.
  • Tijdens de looptijd van de cao wordt onderzoek verricht naar best practices op het terrein van zelf roosteren, teamroosteren en gezond roosteren.
  • Bij alle umc’s wordt geïnventariseerd hoe generatiebeleid handen en voeten kan krijgen.

Meer weten? Bekijk dan de integrale tekst van het eindbod.

×Close search
Zoeken