skip to Main Content

Eerste voorbereidingen nieuwe Cao Jeugdzorg gestart

Jeugdzorg

De Cao Jeugdzorg 2017-2019 loopt per 1 april af. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunt u, als lid van onze vereniging die bij cao-partij FBZ is aangesloten, onderwerpen aandragen. Ervaart u knelpunten in uw arbeidsvoorwaarden? Over welke afspraken zou FBZ in de nieuwe cao volgens u moeten onderhandelen?

De bij FBZ aangesloten (beroeps)verenigingen verzamelen de input van hun leden. FBZ stelt komende tijd een agenda op met de onderwerpen voor de onderhandelingen op basis van gesprekken met een aantal verenigingen, de inbreng van de verschillende beroepsgroepen en overleg met de cao-klankbordgroep met leden uit het veld.

Daarna treden we in overleg met de andere bonden om de belangrijkste punten vast te stellen. Bij de start van de onderhandelingen stellen cao-partijen (werkgevers en werknemers) vast hoe zij het onderhandelproces voor ogen zien.

Gedurende het cao-proces kunt u via de cao-pagina het verloop van de onderhandelingen volgen.

×Close search
Zoeken