skip to Main Content

Dit is hoe wij onze leden raadplegen bij een cao

Omdat FBZ aan cao-tafels meestal 8, vaak 12 en soms ook alle 19 (beroeps)verenigingen vertegenwoordigt, betekent dat we bij een cao-akkoord een veelvoud aan beroepsgroepen raadplegen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de bij FBZ aangesloten verenigingen. Het vergt een logistieke operatie om binnen enkele weken te komen tot efficiënte besluitvorming, waarin de stem van de leden geborgd is. Stemrecht hebben uiteraard alleen de leden in dienstverband die onder de betreffende cao vallen.

Onder coördinatie van FBZ verloopt de ledenraadpleging organisatorisch via de verenigingen. Het zijn immers hun leden. Elke vereniging met leden onder de betreffende cao legt de afspraken in het akkoord met een nadere onderbouwing voor aan hun leden. De vereniging verzamelt vervolgens de stemmen en geeft de uitslag door aan FBZ.

Hoe de leden hebben gestemd is doorslaggevend voor het verdere besluitvormingsproces. Zo besluit het Bestuur FBZ op basis van het totaalbeeld van alle betrokken verenigingen om een cao wel of niet aan te gaan. De Algemene Vergadering van FBZ krijgt (conform statuten) de gelegenheid dit besluit vervolgens te bekrachtigen.

Er is overigens pas sprake van een cao indien er voldoende cao-partijen met de afspraken instemmen.

×Close search
Zoeken